Προϊόντα ›› BAXI Προϊόντα

BAXI Υγρό Καθαρισμού Αλάτων

Κωδ.: BAXINF

BAXI NF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ.

Ειδικό καθαριστικό αλάτων που περιέχει σε αναλογία πάνω από 90% βιοαποδομήσιμες επιφανειοδραστικές ουσίες, ουσίες εναντίον της δημιουργίας αφρού, της διάβρωσης αλλά και της δημιουργίας αναθυμιάσεων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλκινες ή χαλύβδινες επιφάνειες θερμαντικών στοιχείων, εναλλάκτες θερμότητας και κυκλώματα ψύξης.

Χρησιμοποιείστε το BX NF διαλυμένο σε νερό  σε αναλογία 1:6 έως 1:10 ανάλογα με την ποσότητα των επικαθίσεων. Κυκλοφορήστε το διάλυμα στο σύστημα έως ότου στη σωλήνα επιστροφής της αντλίας να υπάρξει κανονική ροή χωρίς αναβρασμό. Μετά το τέλος της διαδικασίας αποστραγγίστε το διάλυμα BX NF και ξεπλύνετε το σύστημα και τον εξοπλισμό με κάποιον αλκαλικό διαλύτη (αδρανοποιητής ΒΧ ΝΧ) και εν συνεχεία με άφθονο καθαρό νερό.

Το ΒΧ ΝF και τα διαλύματά του είναι όξινα και απαιτείται η χρήση κατάλληλου προστατευτικού ρουχισμού, γαντιών και γυαλιών κατά την εφαρμογή. 

Κίνδυνος: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα σε δέρμα και μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Συμβουλή ασφαλείας: Πρόληψη: Μην αναπνέετε πιθανές αναθυμιάσεις, καπνό, ατμό, αέρια. Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστατευτικά ματιών / προστατευτικά προσώπου. Αντιμετώπιση: ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ: ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό ΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): απομακρύνετε τα ρούχα από την περιοχή. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό / ντους. ΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε επισταμένα με άφθονο νερό για πολλά λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε άμεσα το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ιατρό. Απόρριψη: απορρίψτε το περιεχόμενο και τη συσκευασία σε εξουσιοδοτημένο σημείο περισυλλογής. Περιέχει: Υδροχλώριο.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 baxiservice.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα | Security & Privacy