Τεχνική Υποστήριξη | Πρώτο Άναμμα

Πρώτο Άναμμα

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την ελληνική νομοθεσία και τον τεχνικό κανονισμό για τις εσωτερικές  εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 0,5bar (ΦΕΚ 976 ΤΕΥΧΟΣ  2 28/3/2012), το πρώτο άναμμα πρέπει να γίνετε από αδειοδοτημένο τεχνικό να συμπληρώνεται το φύλλο συντήρησης με την ένδειξη  «αρχική  λειτουργία» και να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ  και την εταιρεία παροχής αερίου.

Η τεχνική ομάδα της BAXIservice διαθέτει τεχνική εμπειρία και αδειοδότηση που σας εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ρύθμιση του λέβητα και την πρώτη εκκίνηση σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.

«Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.» που αποτελεί Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ3/Α/οικ.6598 ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’ από 28 Μαρτίου 2012 Λήψη αρχείου σε PDF




Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 baxiservice.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα | Security & Privacy