Τεχνική Υποστήριξη | Εγγυήσεις

H ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. αποκλειστικό εμπορικός αντιπρόσωπος της BAXI spa. στην Ελλάδα έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών, του εγκαταστάτη, του εμπόρου αλλά και τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του προϊόντος και του κατσκευαστή έχει υιοθετήσει την ηλεκτρονική εγγύηση για τους λέβητες BAXI.

Πρόκειται για μια φόρμας με υποχρεωτικά πεδία συμπλήρωσης όπως, στοιχεία του τελικού καταναλωτή αλλά και του λέβητα που πολύ εύκολα μπορείτε να εντοπίσετε.  Η καταχώρηση αυτή μπορεί να γίνει απο τον καθένα (κατάστημα πώλησης, τεχνικό έναυσης, τελικό καταναλωτή κλπ) και το αποτέλεσμα αυτής είναι ένα έντυπο που αποστέλλεται αυτομάτως στο email  που δηλώνετε και στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του εκάστοτε λέβητα, ιδιοκτήτη αλλά και το χρονικό διάστημα κατα το οποίο ισχύει η εγγύησή του.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγγύηση του λέβητα BAXI που έχετε αγοράσει θα πρέπει να ακολουθηθεί η απλή διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης στην ιστοσελίδα :  https://warrantyform.baxihellas.gr/

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 baxiservice.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα | Security & Privacy